Time Tools - Telektonon

Telektonon is het Spel van Profetie. Door het spelen van Telektonon neem je deel aan de levende profetie en draag je bij aan het vestigen van universele telepathie op planeet Aarde.

Telektonon Speelbord

Telektonon Handleiding

Telektonon Profetie