Time Tools - Dreamspell

Dreamspell is de complete grafische demonstratie van alle verhoudingen en relaties binnen de Tzolkin. De praktische toepassing van de Dreamspell wordt duidelijk wanneer je de 13 Manen Kalender volgt.

Hieronder te downloaden, de Handleiding van de Dreamspell. De afbeeldingen echter, zijn niet te downloaden wegens onduidelijkheden bij veel nieuwe auteurs omtrent het onderwerp auteursrecht.

Dreamspell Handleiding