Introductie tot de Wet van Tijd

Wat is Tijd?

Je moet deze studie beginnen met jezelf de volgende vraag te stellen: Wat is tijd? Hoeveel zienswijzen van tijd kunnen er zijn? Is tijd cultureel gebonden of is er een absolute tijd? Hoe meten instrumenten van tijd de conditie hoe we over tijd en realiteit denken? Overweeg het volgende citaat uit ‘Een verhandeling over Tijd’ (1996), V.V.

“Net als dat lucht de atmosfeer van het lichaam is, zo is tijd de atmosfeer van de geest. Als de tijd waarin we leven bestaat uit oneven maanden en dagen die geregeld worden door gemechaniseerde minuten en uren, dan wordt onze geest: een gemechaniseerde onregelmatigheid. Daar alles vanuit de geest ontstaat, is het geen wonder dat de atmosfeer waarin we dagelijks leven steeds verder vervuild wordt en de grootste klacht is: “Ik heb gewoon niet genoeg tijd!” Wie je tijd beheert, beheert je geest. Beheer je eigen geest en je zul je eigen geest kennen.”

Wat is de Maya Factor?

De Maya Factor is de over het hoofd geziene factor in elke overweging van de menselijke geschiedenis. Waarom? Omdat de Maya een uniek mathematisch, astronomisch en kalendrisch systeem hadden. Door gebruik te maken van de ratio 13:20 als basismaat, gebruikte hun beschaving tenminste 19 kalenders tegelijkertijd. Waarom? Zij wisten dat tijd de Universele Factor van Synchronisatie is. Zij wisten ook dat tijd de vierde dimensie is. En zij wisten dat de geschiedenis zou eindigen in 2012.

Wat is de Wet van Tijd?

Door een begrip van de Maya Factor, was het mogelijk om de Wet van Tijd te ontdekken. De drie beginselen voor de ontdekking zijn: a/ universele natuurlijke tijd is een functie van een basisfrequentie, 13:20, die verschillend is van kunstmatige tijd van moderne beschaving die de functie is van een kunstmatige timing frequentie, 12:60; b/ de universele Wet van Tijd waardoor het universum gesynchroniseerd en bestuurd wordt, wordt uitgedrukt als, T(E)=Kunst, waar T de 13:20 frequentie is, (E)nergie is elk afzonderlijk aspect van de fenomenale wereld, en het resultaat is universele harmonie – de Kunst van de Natuur; en c/ de snelheid van tijd is onmiddellijk oneindig – tijd is sneller dan de snelheid van licht; zijn snelheid neemt de mogelijkheden van telepathie voor zijn rekening.

De Wet van Tijd is een nieuwe dispensatie voor onze tijd. De rest volgt systematisch.

Om te lezen voor verdere studie:

Tijd en de Technosfeer: de Wet van Tijd in Menselijke Zaken

De Oproep van Pacal Votan, Tijd is de Vierde Dimensie (klik om pdf te downloaden)

 

Wat is de 13 Manen Kalender?

 

De Dertien Manen/28-dagen kalender is de universele sociale toepassing van de Wet van Tijd om de vergissing van het werken met de kunstmatige standaard van 12:60 te herstellen.

De eeuwigdurende, harmonische Dertien Manen/28-dagen kalender is bedoeld om de wereldwijde standaard van de huidige onregelmatige en totaal disharmonieuze twaalf maanden Gregoriaanse kalender te vervangen.

De 13 manen-28 dagen kalender is in elk aspect een perfecte harmonische standaard. In en van zichzelf is het een onderwerp voor studie. Hij is perfect gebaseerd op de 13:20 frequentie en loopt gesynchroon met de 260-eenheden galactische spin (Tzolkin).

Zijn harmonische perfectie draait rond de 365e dag van het jaar, de Dag Buiten de Tijd, de galactische vrijheidsdag, die helemaal geen dag van de week is. Dit is ook bekend en wordt gevierd als het Planetaire Vrede door Cultuur Festival, en is de dag voor het synchroniseren van de Dertien Manen Kalender Beweging met universele vergeving, telepathie, en vieringen van tijd is kunst.

Bestudeer de patronen van de 13 Manen kalender: Bepaal je solaire geboortedag. Vind alle harmonische manieren. Bestudeer het Wavespell van de 13 Manen – de namen en functies van de manen, het planetaire dienst wavespell. De perfectie van de patronen van synchronisatie zijn de introductie tot de synchrone orde.

Om te lezen en voor verdere studie:


Dertien Manen in Beweging (klik om PDF te downloaden)
Tijd en de Technosfeer: de Wet van Tijd in Menselijke Zaken.(Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN 90-202-8378-2)

 

Wat is het Dertien Manen Kalender Verandering Vredesplan?

Het vervangen van de huidige wereldstandaard door een nieuwe kalender is niet enkel een zaak van nieuwe agenda’s maken, maar een geest verschuiving.

Een kalender is een macroprogrammeermiddel, het houdt alle gevestigde geloven en gewoonten van een samenleving of cultuur op zijn plaats.

Een kalender vervangen door een andere is een revolutionaire daad. Het is een daad van veranderen van tijd, van één tijd naar een andere tijd gaan. Dus de kalender vandaag veranderen is de mogelijkheid om het oude spel te stoppen en vrede te creëren om de nieuwe tijd van harmonie te vestigen.

Om er zeker van te zijn dat dit succesvol volbracht wordt, heeft het Kalender Verandering Vredesplan het Vaandel van Vrede en het Vredesverdrag van Roerich (1935) aangenomen, als reeds erkende instrumenten van vrede om zijn plan uit te voeren. Het Vaandel van Vrede is een sleutelelement van de Dag Buiten Tijd.

Het voorstellen van de geheelsysteem verandering is de essentie en de aard van het Dertien Manen Kalender Verandering Vredesplan. Het vredesplan omarmt veel projecten inclusief: 13:20 tuingemeenschappen, Planetaire Ontwerp Projecten (Centra voor het Herstel van de Natuurlijke Geest); regenboog vredesbewegingen. Aarde Redding Missie, enz.

Om te lezen en voor verdere studie:


Wereld Dertien Manen Kalender Verandering Vredesplan (www.lawoftime.org)
Vrede is de Cultuur van de Biosfeer (www.lawoftime.org)
Tijd en de Technosfeer: de Wet van Tijd en Menselijke Zaken.(Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN 90-202-8378-2)
Roerich Vrede Verdrag en het Vaandel van Vrede.(www.lawoftime.org)


Wat is de Wereld Dertien Manen Kalender Verandering Vredesbeweging, de Stichting voor de Wet van Tijd en PAN?

Dit is niet de eerste keer dat een grote inspanning is gedaan om de Gregoriaanse Kalender te vervangen door de Dertien Manen/28-dagen kalender. Het Verbond van Naties probeerde het eind 1920 en 1930. Het Vaticaan was tegen de Dag Buiten de Tijd. Er gebeurde niets.

Het Dertien Manen Kalender Verandering Vredesplan is anders – het is gebaseerd op een populaire beweging, bekend als de Wereld Dertien Manen Kalender Verandering Vredesbeweging.

De strategie van deze Beweging is om de kwestie in eigen handen te nemen. Wat de poging van het Verbond van Naties liet zien was de fout om de kalender hervorming over te laten aan het besluit van de regeringen. Dat zullen zij nooit doen. Zij zijn veel te veel betrokken bij het promoten van een verandering van de schaal wat nu noodzakelijk is om effectief te zijn. In plaats van boven naar beneden, is de Beweging van beneden naar boven.

De Stichting voor de Wet van Tijd is de organisatie die het onderzoek van de Wet van Tijd leidt, het Vredesplan en de informatiestroom coördineert. PAN – Planetair Artistiek Netwerk – is het wereldwijde netwerk die de informatie naar alle niveaus van de samenleving verspreidt.

Het doel van PAN is de evolutionaire beweging voor sociale verandering te zijn die ons naar 2012 brengt en hieraan voorbij. Omdat volgens de Wet van Tijd, tijd kunst is, is de bedoeling van PAN om van de planeet een kunstwerk te maken.

Om te lezen en voor verdere studie:
www.planetartnetwork.info
www.lawoftime.org
www.tortuga.com
Art Planet Chronicles (klik om PDF te downloaden)
Tijd en de Technosfeer: de Wet van Tijd en Menselijke Zaken.(Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN 90-202-8378-2)

 

Tijd en Profetie – Het Begrijpen van de synchrone Orde – Hulpmiddelen voor Bewustzijns Uitbreiding:


De Wet van Tijd is een wetenschap die de aard van de synchrone orde laat zien – de vierdimensionale realiteit georganiseerd door de 13:20 codes van tijd. Maar de Wet van Tijd is ook de functie van de Maya profetieën van Pacal Votan, Quetzalcoatl, en de Chilam Balam.

De Wet van Tijd is de profetie om de cyclus van geschiedenis te volbrengen. Het is de nieuwe dispensatie van tijd, die de mensheid begiftigt met een totaal nieuw kennissysteem.

Het moet niet verward worden met de Inheemse lange telling van de Maya, die een telling van dagen is, maar het is een evolutionaire opwaardering van de Galactische Maya kennis, en bedoeld om de mensheid te introduceren in de synchrone orde van de vierde dimensie.

De profetie bestaat uit drie delen. a/ Harmonische Convergentie, 16-17 augustus, 1987, profetie van het einde van de Dertien Hemelen en negen Hellen, opent de poort naar 2012, het vestigen van de Maya Factor codes van synchrone orde (Dreamspell); b/ Telektonon Profetie – Aarde Spirit Spreekbuis – Zeven jaar van Profetie, 1993-2000, en Kubus van de Wet, 16-jaar programma, 1997-2012; c/ 2012 profetie van de tombe sluiting van Pacal Votan 692-1952 = 1260 jaar; 692-2012 = 1320 jaar, laatste onderricht van het Mysterie van de Steen, Kosmische Geschiedenis (2004-2011).

Dit kennissysteem geopenbaard als de Wet van Tijd wordt gecategoriseerd in verschillende hulpmiddelen of programma’s:

13 Manen/28-dagen kalender – pad van profetie.

Dreamspell, Reis van Tijdschip Aarde 2013 codes van de synchrone orde van vierdimensionale tijd, sleutels voor rollenspel volgens de galactische signatuur.

Telektonon – de profetie alsook het ‘spel van profetie’, imaginair rijk strategiespel om Babylon planeet te boven te komen.

Dynamica van Tijd – 260 postulaten definiëren de evolutie van de tijd als de evolutie van bewustzijn (galactisch brein); voor studie op dagelijkse basis.

20 Tafels van de Wet van Tijd – telepathische codes om het DNA opnieuw te harmoniseren in een dagelijks programma; basisoefening: hoe het codon te kuberen.

7:7::7:7 Telektonon Openbaring – 28-dagen bordspel dat de plasma’s activeert in je chakrasysteem, en je verbindt met het centrum van de Aarde.

Mysterie van de Steen – Zeven jaren doorgang door Midden Tijd, perfectie van de menselijke ziel, ontwaken van de Negen Heren van Tijd op een dagelijkse basis, 2004-2011.

Kronieken van de Kosmische Geschiedenis, zeven volumes voor het hervormen van de menselijke geest volgens de Wet van Tijd, 2004-2011.


Om te lezen en voor verdere studie:
Surfers van de Zuvuya
Arcturus Probe
Dynamica van Tijd
Kronieken van de Kosmische Geschiedenis

(voor bovenstaande werken kun je contact opnemen met: wetvantijd@gmail.com)

 

Wat is het Rinri project?

Rinri is een Japans woord voor ethische verlichting. Het doel van het Rinri project is de ethische verlichting van de mensheid te beïnvloeden door een project dat de noösfeer bewust maakt.

Het principe om de noösfeer bewust te maken wordt gedaan door het activeren van de psi bank, het regulerende mechanisme van de noösfeer. Dit wordt op een dagelijkse basis gedaan door het programmeren van de psi bank van het Telektonon bord zodat in één jaar één psi bank geopend wordt. In vier jaar tijd worden alle psi bank platen geopend. In de reeksen: 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012.

De activering van de psi bank wordt vergezeld door de overeenkomsten tussen mens planeet holon, waar de boventoon chromatische reeks (poort-polair-kardinaal-kern-signaal) het mogelijk maakt dat de dagelijkse kin pulseert in één van de vijf chakra’s en in een corresponderende plaats op het planeet holon.

Zelf geselecteerde teams die in de noordelijke en zuidelijke hemisferen werken , zenden dagelijks een magneet naar elkaar als een sleuteldeel van het trainingsprogramma.

Door het begrijpen van de resonantie van de elektromagnetische frequenties van de hersenen en de elektromagnetische frequenties van de Aarde, is het doel van de gecombineerde oefeningen om de circumpolaire regenboogbrug uit te lokken – regenboog rondom de Aarde - -in 2012. Hiervoor wordt ook een meditatie/visualisatie beoefend – de Regenboog Brug Meditatie.

Om te lezen en voor verdere studie:

Het Rinri Circumpolaire Regenboog Brug Project
Earth Ascending (ISBN-13: 978-0939680450)
20 Tafels van de Wet van Tijd
Rinri Project Nieuwsbrieven


Wat is de Biosfeer-Noösfeer Transitie?

Het profetische eindpunt ook bekend als het sluiten van de cyclus, 1987-2013, komt overeen met een specifiek geologisch-evolutionair punt, de biosfeer-noösfeer transitie.

De biosfeer-noösfeer transitie markeert het punt waar het bewustzijn van de planeet van kosmisch onbewustzijn naar kosmisch bewustzijn gaat. Dit is ook een kosmisch moment in de geschiedenis van het universum. Theologisch is het bekend als de zesde dag van de schepping, en het begin van de zevende – of, de Tweede Creatie. Praktisch wordt hier naar verwezen als het pad naar 2012.

Dit moment werd voor het eerst gedefinieerd en voorspeld door V.I. Vernadsky, de Russische wetenschapper wiens geochemische geheelsysteem studie de biosfeer definieert, en Pierre Teilhard de Chardin, Franse Jezuïet paleontoloog. In 1926 voegden zij deze woorden samen.

Voor beiden, was de noösfeer (mentale omhulling van de planeet) het resultaat van een kritisch punt van aardse ontwikkeling. Voor Vernadsky wordt dit punt gedefinieerd door de crisis die hij “geochemische verbranding” noemt. Dit verwijst naar de impact van industriële technologieën en beschaving op de bronnen en cycli van de biosfeer die deze naar een koortsachtig crisispunt brengt, dat resulteert in een kwalitatieve verschuiving naar de noösfeer en het begin van de psychozoïsche tijd.

Voor Teilhard de Chardin, wordt de noösfeer voorafgegaan door de uitwerking van een planetair informatie netwerk, dat dan ook het laatste materialistische technologische doorgangsritueel vormt voor het bereiken van een “Omega punt”. Dit Omega punt, ook geassocieerd met het mystieke lichaam van Christus, is de ingang van de mensheid, en de planeet, in de noösfeer, de Ene Geest van de Aarde. De ontdekking van de Wet van Tijd bevestigt dat de criteria voor de biosfeer-noösfeer transitie van zowel Vernadsky als Teilhard de Chardin samen zijn gekomen. De Wet van Tijd maakt ook de timing van de transitie duidelijk – 1987-2013.

De Wet van Tijd en het Dertien Manen Kalender Verandering Vredesplan houdt volledig rekening met de noodzaak van de biosfeer-noösfeer transitie. De verschillende oefeningen van de synchrone orde zijn er om de mens te helpen zich af te stemmen op de noösfeer, die de Wet van Tijd verder definieert als het universele veld van telepathie.

De Wet van Tijd bevestigt ook de profetische visie van de oude Mexicanen dat de voltooiing van het sluiten van de cyclus resulteert in de zesde zon, de zon van bewustzijn, de ingang in het nieuwe solaire tijdperk. In 2013 zal het nieuwe solaire wezen verschijnen, homo noösfericus, een wandelende biosolaire telepaat, of Noösferische Aarde Tovenaar.

Om te lezen en voor verdere studie:


V.I. Vernadsky, Bioshere & Studies in Geochemistry II
Pierre Teilhardt de Chardin, The Phenomenon of Man & The Future of Man
Eerste Planetaire Congres van Biosferische Rechten
Earth Ascending (ISBN-13: 978-0939680450 )
Dynamica van Tijd
De Oproep van Pacal Votan, Tijd is de Vierde Dimensie
Tijd en de Technosfeer: de Wet van Tijd en Menselijke Zaken.
De Kronieken van de Kosmische Geschiedenis

Wat is de betekenis van de Grote Cyclus van de Maya kalender & 2012?

We leven in een zeer interessante tijd. Uit het perspectief van de Maya en vanuit veel andere perspectieven: Dit zijn de Eind Tijden. Dit is de tijd van profetie. Bijna iedereen heeft gehoord van de datum, 2012. De meeste mensen horen deze datum en zeggen, “Hmm, is dat niet wanneer de Maya kalender eindigt?” Dit is het standaard antwoord. De Maya kalender eindigt niet in 2012. De Maya kalender is gebaseerd op cycli in cycli in cycli. Wat er in 2012 gebeurt is dat een belangrijke cyclus afloopt. Om de een of andere reden is de datum 2012 meer dan enige andere profetische datum, blijven hangen in de menselijke geest en verbeelding. 2012 is een merkpunt, het is een oproep tot ontwaken in ons DNA. Waarom?

Voor de Maya, is 2012 het einde van wat we gewoonlijk de Grote Cyclus noemen. De Grote Cyclus is een cyclus van 5125 jaar die begon op de datum 13.0.0.0.0. op de Maya Kalender. Op de Gregoriaanse/Juliaanse kalender is deze datum 13 augustus 3113 v.Chr. Wat gebeurde er toen? Als je terug kijkt in je geschiedenisboeken zie je dat de meeste westerse geschiedenisboeken zeggen dat de geschiedenis van de beschaving rond 3100 v.Chr. begon, dit verschilt 13 jaar met de Lange Telling van de Maya die zeggen, “Nee, om precies te zijn volgens jouw kalender, zou dat 13 augustus, 3113 v.Chr moeten zijn.”

De huidige Kali Yoga cyclus van de Hindoestanen begon ongeveer 11 jaar later in 3102 v.Chr., dit is wanneer Heer Krishna desincarneerde en de Kali Yoga begon. Kali Yoga is de laatste en donkerste tijd. Voor de Maya begon de geschiedenis in 3113 v.Chr. De eerste dynastie van Egypte werd rond. 3100 v.Chr. gevestigd. De eerste stad in de geschiedenis werd gesticht rond 3100 v.Chr. Dat was de stad Uruk, waar de naam Irak van afgeleid is. Uruk werd gesticht door zeven wijze mannen aan het begin van de geschiedenis in Mesopotamië. Als je naar de geschiedenisboeken kijkt, zul je zien dat feitelijk alles waar we aan denken als de geschiedenis van beschaving op dat punt begon en vandaar uit langzaam opbouwde, dit is de Babylonische/Mesopotamische oorsprong van beschaving. Maya’s zeggen dat deze hele cyclus van 5125 jaar beschaving ten einde komt op de winter zonnewende, 21 december, 2012 n. Chr. Dit is nog maar iets minder dan negen jaren, dat is niet ver meer.

Voor het eerste jaar van het Derde Millennium was er een grote gebeurtenis waar feitelijk iedereen van gewaar is. Deze gebeurtenis staat bekend als 11 september. Dit was de apocalyptische gebeurtenis die de toon zette voor het feit dat we nu allemaal op het Pad van 2012 zijn. Alle tekenen wijzen naar 2012. Niemand gaat naar de toekomst zonder door 21 december, 2012 te gaan. Wat betekent dit, het einde van de cyclus? Wat gebeurt er feitelijk nu in de wereld dat ons enige aanwijzing geeft over waarom deze dingen gebeuren zoals ze zijn. En wie waren de oude Maya dat zij deze dingen zo goed wisten?

Op 21 december, 2012 zal er een cyclus voltooid zijn. Een cyclus van wat de Maya de 13 baktuns noemden. Er zijn 13 baktuns tussen 3113 v.Chr. en 2012 n.Chr. Een baktun is een cyclus van precies 144.000 dagen. Dertien cycli van 144.000 dagen en je komt aan het einde van een cyclus. Deze cyclus is wat de Maya de cyclus van de geschiedenis of de cyclus van beschaving noemen. Dit is een hele interessante cyclus in de geschiedenis van de Aarde en de evolutie van het zonnestelsel, en zelfs in de geschiedenis van de melkweg.

21 Dec. 2012, markeert ook het einde van een grote cyclus, een cyclus van 26.000 jaar. Dit is een lange cyclus. Er is een nog grotere cyclus dan deze die ook sluit op 21 dec. 2012: een cyclus van 104.000 jaar. Al deze cycli komen tot een eind- of een samensmeltings punt in 2012.

De climax van deze cyclus zal verschijnen tijdens de zeven laatste manen van de dertien baktuns (juni –dec. 2012). Als de Cyclus sluit tijdens de winter zonnewende zou de Aarde omringd moeten zijn met een circumpolaire brug die voor altijd de menselijke zelfwaarneming zal veranderen en deze optilt in een permanent kosmisch bewustzijn. Dan volgen de Zeven Mystieke Manen voor het lanceren van Tijdschip Aarde 2013, wat de binnenkomst aangeeft van de planeet in kosmische beschaving en als volwaardig lid in de Galactische Federatie.

Er zal gezegd worden: “Weer een planeet met een noösfeer. Eindelijk geslaagd!”.