Essentiële tijdkaarten en tijdmappen - 13 Manen

 

13 Manen Mens

Deze afbeelding laat zien waar je de 13 tonen of manen in je lichaam visualiseert. Als je een maan visualiseert, laat deze maan dan zachtjes roteren, linksom zoals de maan om zijn as. Terwijl de maan spint, laat je de toonkrachten hun werk doen. Focus op de kwaliteiten van de tonen, zoals harmoniseren en balanseren (respectievelijk toon 8 en toon 6).

13 Manen rondgang

De 13 Manen rondgang is een afbeelding afkomstig uit het Mysterie van de Steen handleiding. De afbeelding staat op z'n zijkant, omdat hij bedoeld is uitgeprint te worden. Bestudeer dit plaatje uitvoerig, en leg hem dan weg. Sluit je ogen en probeer je de details van de afbeelding te herinneren, comtempleer op de getallen en hun betekenis.

13 Manen Wavespell

Hier zie je de 13 manen van 28 dagen in de vorm van een wavespell. Een wavespell is een spiraal geometrie, die de spiraal van tijd vertegenwoordigt. Je ziet de 28 dagen 13 maal, en ook in het midden van de afbeelding zie je de 28 dagen, met de namen van de 7 dagen van de week, en de meditatie affirmaties van de week. Bestudeer deze afbeelding zodanig, dat je hem zelfs met je ogen dicht kunt zien. Probeer de dag van de maan waarin we ons vandaag bevinden te laten oplichten!

Avonturen Wavespell

Afkomstig uit de Dreamspell time tool. Ieder vakje van deze 13 stappen wavespell vertegenwoordigt 1 maan van 28 dagen. Visualiseer op een gegeven moment dit wavespell in de ruimte voor je, zoals je hem nu op papier of je scherm ziet. Iedere kin is een van de 13 manen van dit jaar, met een activiteit. Stel je de activiteit voor behorende bij iedere maan. Visualiseer hoe jij vorm geeft een de 13 manen van dit jaar.

Pulsar Code

De pulsar codes verbinden verschillende tonen, manen en dimensies met elkaar. Toon 1 tot en met 4, de magnetische tot en met de zelfbestaande toon; vestigen de vier dimensies van Tijd, Leven, Zintuig en Geest. Je kunt de Levens pulsar zien als de uitdaging, organisatie, en de manifestatie van je levenspad; de Zintuig pulsar is de activatie, de inspiratie en de bevrijding van je zintuigen. En de Geest pulsar is het definiëren, harmoniseren en universaliseren van je geest. De Tijd pulsar verenigt deze drie facetten met elkaar, in het doel, de bekrachtiging, de intentie en de overstijging van je pad in tijd. De pulsars tussen de 13 Manen van het jaar wijzen naar het gegeven dat alles wat je in de eerste maan doet, zijn weerklank heeft in maan 5, 9 en 13. Alles in de tweede maan heeft zijn weerklank in maan 6 en 10. De derde maan weerklinkt in de 7e en de 11e maan. En maan vier is op die manier verbonden met maan 8 en 12. Kun je zien hoe je kunt tijdreizen op die manier, of hoe je intenties kunt zetten voor dagen of manen in de toekomst...of verleden?