Voorbereidende Oefeningen - 13 Manen Meditatie

De Dertien Manen Visualiseren

Deze oefening is erg prettig om te doen voor jezelf of met een groep mensen wanneer de aandacht wat versnippert raakt. Ook kan hij dienen, vanwege zijn eenvoud, als een opstap voor een uitgebreidere visualisatie of ceremonie.

Sluit de ogen, en breng je bewegende geest tot stilstand. Stel voor dat je drukke geest zich zetelt op het zadel van het windpaard, en dat bij de uitademing dit paard er met je geest vandoor gaat, zeer snel en heel ver, jou compleet leeg en in rust achter latend.

Breng dan je aandacht naar je rechter enkel, en visualiseer in dit gewricht de eerste maan. Dit is de magnetische maan. Visualiseer deze maan als een volle maan die zachtjes linksom roteert in het enkelgewricht. Deze maan is magnetisch en trekt jouw levensdoel aan, het verenigt al je delen met het grotere geheel, en brengt je in overeenstemming met het heilige plan. Laat de verenigende kwaliteit van de magnetische toon je geest vredig en één worden, waar deze misschien eerst verstooid was door allerlei gedachten, emoties, plannen en sensaties. Laat de zachte vibraties je 'helemaal thuis brengen.'

Breng dan je aandacht naar je rechter knie, en visualiseer in dit gewricht de tweede volle maan, zachtjes linksom roterend. Dit is de lunaire maan, welke jouw polen stabiliseert, je kruin en je wortel. Deze maan geeft je de ervaring een reflectie te zijn van de Ene Ziel, en geeft je de moed en de kracht om de uitdaging van dualiteit succesvol te doorlopen. Laat de lunaire toon de dualiteiten verenigen van dag en nacht, hoop en vrees, man en vrouw, binnen en buiten, boven en beneden.

Breng dan je aandacht naar je rechter heupgewricht, en visualiseer hier een roterende volle maan, de derde of elektrische maan. Deze maan activeert je elektrische licht velden, het richt je actieve wijsheid naar zelfloze dienstbaarheid aan alle levende vormen, met welke je je verbonden voelt. Waadt jezelf in het weldadige elektrische licht en zet de nobele doelen in actie.

Breng je aandacht naar je rechter pols gewricht, en visualiseer hier een stralend volle maan, de zelfbestaande maan. Deze maan is de vormgever, welke de juiste, meest geschikte vormen aanreikt op ieder moment. Deze maan vertegenwoordigt jouw capaciteit voor meten en weten, en je mogelijkheden om te definieren, om exact dat te denken, zeggen en doen wat het gunstigste resultaat oplevert voor allen. Ervaar je zelfbestaande essentie!

Breng je aandacht naar je rechter elleboog, en visualiseer hierin een volle, zachtjes roterende maan. Dit is de vijfde, boventoon maan. Deze maan wekt je innerlijke straling, de liefde-wijsheids straling van je ziel die zetelt in je hart. Het is de bekrachtiging van het bevel dat God in je heeft geplaatst. Deze maan is de boventoon van je levensdoel, en roept je op jouw machten aan te wenden om het stralende te bekrachtigen.

Breng je aandacht naar je rechter schoudergewricht en visualiseer hier de ritmische maan, welke rustig maar ritmisch roteert. Zijn ritmische rotatie balanseert je organische lichaam, brengt de organismes in je lichaam in balans, en vestigt in je een stabiele gelijkmoedigheid. Deze gelijkmoedigheid werkt kalmerend en vredig zodat alle acties die nodig zijn om de doelen te bereiken gezet worden vanuit een stil en helder weten.

Breng dan je aandacht naar je nekgewricht en visualeer hier de zevende maan, als een stralend heldere volle maan, die zachtjes linksom spint. Deze resonante maan verbindt alle dimensies met elkaar in het brandpunt van je gewaarzijn. Als middelste van alle paralelle werelden is deze maan in resonantie met alle lagen van zijn en bestaan. Deze maan stemt jou af op ieder gewenste dimensie of niveau van bestaan, en kanaliseert bewustzijn van dat niveau naar je gewaarzijn. Laat deze maan je inspireren met het verenigende doel welke altijd weerklinkt door het heelal.

Breng je aandacht naar je linker schouder gewricht, en visualiseer hier de achtste of galactische maan. Maak de maan vol en laat hem zachtjes linksom draaien. Deze galactische maan brengt de verschillende cycli in je lichaam in harmonie met de cyclus van de melkweg. De integriteit van de melkweg wordt in je gebracht en het galactische bewustzijn groeit met iedere draaing die deze maan in je gewricht maakt. Wordt het hart van de melkweg en vorm deze tot een harmonie die de goddelijke integriteit in zich draagt.

Breng je aandacht naar je linker elleboog, en visualiseer de solaire maan, vol en zachtjes roterend. Voel onze ster, de zon, met zijn wijze geest door je heen pulseren. Realiseer de intentie die de zon naar je pulseert, van geest tot geest. Deze maan onsteekt jou innerlijke zonlicht ten volste, en geeft je de realisatie van dit licht zodat je het kunt richten met de hoogste intentie, welke door het weefsel van de schepping zal pulseren totdat het tot volledige rijping komt.

Breng je aandacht naar je linker pols gewricht en visualiseer de tiende maan. Dit is de planetaire maan, welke je van binnenuit perfectioneert. Deze maan begiftigt je met de manifestatie krachten om de perfectie van je ziel te kunnen neerzetten op deze planeet Aarde, om de kunst vormen te produceren die een reflectie zijn van de orde van tijd. Laat deze maan je tot perfectie spinnen zodat alles wat je produceert een manifestatie wordt van de perfectie van je ziel.

Breng je aandacht naar je linker heupgewricht en visualiseer een zacht roterende, helder volle maan. Dit is de spectrale maan van bevrijding, welke alles in je oplost en vrij maakt. Alle blokkades, knopen, verstoringen, maar zelf alle gedachten en emoties, lossen op in de heldere ruimte als waren zij letters geschreven in water. Ervaar hoe je geest een geest van licht wordt, en hoe je lichaam een lichtlichaam wordt. Zie hoe alle verschijnselen in de ruimte transformeren tot regenboogachtige verschijnselen, oplichtend en transparant. Deze maan helpt je in de meditatie alles los te laten, en te laten zijn zoals het is, onveranderd; zodat alles de lichtende staat aanneemt in de toon van bevrijding.

Breng je aandacht naar je linker knie en visualiseer hier een volle maan die zachtjes draait. Deze kristallen maan versterkt je toewijding aan het universele leven en inspireert je samen te werken zowel met de geziene als ongeziene wereld. Zijn rotatie doet je lichaam kristallen zingen, of het nu je bloedkristallen of de kristallen in het merg van je botten zijn. Het lost de scheiding tussen het anorganische of atomaire kristallenrijk en het organische of cellulaire levensrijk op, zodat er een volle samenwerking onstaat tussen deze twee levensrijken ontstaat. Deze maan herinnert je al je verdiensten op te dragen aan het hoogste doel voor alle wezens, met wie we samen werken totdat het lijden uit de ruimte verwijderd is en de gehele creatie zich God herinnerd.

Breng je aandacht naar je linker enkelgewricht en visualiseer hierin de dertiende maan, welke de kosmische maan is. Deze maan versmelt je met de meditatie die de kosmische orde schept en in stand houdt. In deze uitgestrekte meditatie ruimte verblijf je onbewogen terwijl hele werelden verrijzen, verblijven en weer verzinken in de lumineuze grond van de meditatie. Het Goddelijke is in je aanwezig en jij bent aanwezig het God, vanuit wiens stralende geest de gehele orde van de kosmos wordt geprojecteerd in jou geest als de mandala van kosmische tijd.

Laat ten slotte alle manen zachtjes linksom draaien terwijl jij gelijkmoedig verblijft in de uitgestrekte ruimte van het zicht.
Los dan de visualisatie op, en draag de kracht van de beoefening op aan het welzijn van alle wezens.

E Ma Ho!